Vergoeding

Indien u een aanvullende verzekering heeft, komt u bij de meeste zorgverzekeraars in aanmerking voor een vergoeding. U krijgt dan in het algemeen een deel van de kosten van het consult vergoed. Daarbij is het zo dat de betaling van de factuur in zijn geheel dient te worden voldaan en dat u zelf zorg draagt voor de restitutie van de zorgverzekeraar.
Klik hier voor een overzicht van de vergoedingen bij de verschillende aanvullende zorgverzekeringen in 2018.

De zorgverzekeraars bieden een vergoeding voor de consulten omdat ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VNT en sta ingeschreven in het register van de RBCZ als beroepsbeoefenaar in de complementaire zorg.

VNT logo